Priser

Langer Yoga

YOGAKURS & WORKSHOPS

Priser

Nedenstående priser og informasjon gjelder fra 1. desember 2019 når websiden Langer Yoga ble oppdatert.

Kurs

Eventtimer/enkelttimer 60 min kr. 180

Eventtimer 75 min kr. 200

Drop-inn 60 min kr. 180 (begrenset antall plasser)

Pris for kurs: se kursprogrammet for antall kvelder

Kurs: 10 kvelder - kr.  1550


Rabbat

Når du melder deg på flere kurs og/eller workshop samtidig får du 10 % rabbat fra andre kurs eller workshop (kursdato bestemmer hva som gjelder som "nr. 2"). Du får da 10 % rabatt fra kurs nr. 2.

Rabattordningen gjelder bare for kurs og workshops som går innenfor samme tidsperiode, ikke for neste semesteret. Det betyr at om du vil gå flere kurs i perioden januar - mai får du 10 % rabatt fra 2. kurs eller workshop i denne perioden. Du får ikke rabatt når du melder deg på et kurs våren 2020 og et kurs høsten 2020.


Gavekort

Ønsker du å gi bort yogakurs? Da kan du kjøpe et gavekort via å ta kontakt med meg. Du velger selv beløpet på gavekort. Om gavekortes beløp er lavere enn kursavgift betaler deltaker resterende beløp. Gavekort utbetales ikke. Restbeløp kan brukes ved senere kurs. 


Workshop

Prisene for workshop varierer. Det er foreløpig ikke satt opp workshoper våren 2020.


Spesielle events

Prisen for spesielle events varierer. Vennligst se kursoversikt for info.


Private timer

Pris for private timer hjemme hos deg er kr. 500 per time.

Ved kjøp av 6 timerer prisen kr. 2400,--

Private timer må senest avbestilles 24 timer før timen.

Det er begrenset kapasitet for private timer.


Oppdrag

Jeg tar på meg oppdrag for kurs, vikartimer, events. Ta kontakt på post@langeryoga.no for avtale.


Langer Yoga har ikke ansvar for skader

Langer Yoga har ikke ansvar for din fysiske eller mentale helse når du går på kurs. Det gjelder også når du anvender teknikker du har lært på kurs.

Du aksepterer at du selv er at du selv er ansvarlig for din kropp og ditt sinn, når du melder deg på kurs. Du sier deg enig i at du ikke kan saksøke Langer Yoga eller Langer Yogas instruktører:

  • for skader du pådrar deg på kurs,
  • for skader du pådrar deg på vei inn eller ut fra kurslokalet,
  • for skader du får når du praktiserer det du har lært på egen hånd.

Langer Yoga er ikke ansvarlig for dine eiendeler mens du er på kurs, og har ingen plikt til å erstatte eiendeler som går tapt i forbindelse med din kursdeltakelse.KONTAKT INFO                     VIKTIG INFORMASJON

Langer Yoga                           Vilkår og påmelding

Orgnr: 916 630 654                Betalingsvilkår

                                             Personvern

post@langeryoga.no           Spørsmål og svar

Tel: 924 88 672