Vilkår og avmelding

Vilkår, påmelding og avmelding

Nedenstående vilkår og informasjon gjelder fra 18. juni 2022. Endringer kunngjøres på websiden og sendes til deltagere.

Påmelding

For å melde deg på kurs går du til "shop", velger kurs og følger prosedyren beskrevet i nettbutikken.

Du vil få tilsendt faktura. Betalingsfrist på faktura er 14 dager. Merk at vilkår for avmelding er uavhengig av når du mottok faktura.  
Før kursstart vil du motta en e-post med informasjon. 


Vilkår for avmelding

Om du ønsker å melde deg av må du sende dette skriftlig til post@langeryoga.no

Når du melder deg av ukentlige yogakurs innen 14 dager fra påmelding, og innen kursstart vil du få refundert tilsvarende kursbeløpet minus kr. 100,- i administrasjonsgebyr. 

Når du melder deg av fra kurs innen 14 dager fra påmelding, men etter at kurset har startet, vil du få refundert deler av kursbeløpet (sum som tilsvarer antall ganger som er igjen av kurset minus kr. 100,- i administrasjonsgebyr).

Du kan bytte kurs til annet kurs som går i samme tidsperiode om det er ledige plasser på det andre kurset.

Du kan også bytte over til et kurs i en senere kursperiode om du tar kontakt med ønske om dette før kurset der du er påmeldt har startet. Det forutsetter at det er ledige plasser på det etterfølgende kurset når du tar kontakt.

Du kan også avmelde deg fra et kurs og ha penger tilgode til bruk ved et senere kurs om det er satt opp flere kursrekker i same periode.


Når du melder deg av fra workshops og spesielle events, avmeldingen skje innen 14 dager fra påmelding og senest 3 dager før workshop/event. Du får da refundert kursavgiften minus kr. 150,- i administrasjonsgebyr.


Kursavgift refunderes ikke uansett grunn hvis avmeldingen kommer senere enn 14 dager etter påmelding.


Smittevern

Les nøye gjennom informasjonen nedenfor:

Langer Yoga følger til enhver tid smittevernregler fra myndighetene. Når påmeldingen åpnes (18.6.22) gjelder følgende regler som sist ble oppdatert 6.4.2022: Smittevernråd - FHI

I tillegg:

 • Du kan ta med egen matte, egne klosser og belte til kurset. Alternativ får du bruke en matte som merkes med navn og som du bruker fast gjennom kurset.
 • Ta med eget teppe/noe annet å ha over deg i avspenningen.
 • Kunder som er syke/har symptomer på covid må holde seg hjemme.
 • Du skal gjennomføre håndvask/hånddesinfeksjon ved ankomst og før de forlater lokalet.
 • Unngå trengsel ved inngangen til velhuset, fellesarealer og inngang til Sal A. Kom like før timen, gå med en gang.
 • Langer Yoga vasker lokalet og kontaktflater før og etter timen.
 • Sko settes i gangen. Jakker kan henges i garderoben. Veske/nøkler taes med i salen, plasseres ved veggen.
 • Dørene inne settes opp. Dørene lukkes når dere har kommet inn.


Ved tiltak fra det offentlige for redusering av smittespredning som f.eks. stenging av treningssentre og lignende virksomheter vil timene erstattes med online-timer.


Avlysning av kurs og workshops

Langer Yoga forbeholder seg retten til å avlyse kurs og workshops der det er for få påmeldte. Det sendes da ut mail med beskjed om kansellering senest dagen før det planlagte kurset. Påmeldte kursdeltagere som har betalt ved avlysning vil får tilbake kursavgiften i sin helhet.

Langer Yoga forbeholder seg retten til å bytte kursdato om nødvendig.


Langer Yoga har ikke ansvar for skader

Langer Yoga har ikke ansvar for din fysiske eller mentale helse når du går på kurs. Det gjelder også når du anvender teknikker du har lært på kurs.

Du aksepterer at du selv er at du selv er ansvarlig for din kropp og ditt sinn, når du melder deg på kurs. Du sier deg enig i at du ikke kan saksøke Langer Yoga:

 • for skader du pådrar deg på kurs,
 • for skader du pådrar deg på vei inn eller ut fra kurslokalet,
 • for skader du får når du praktiserer det du har lært på egen hånd.

Langer Yoga er ikke ansvarlig for dine eiendeler mens du er på kurs, og har ingen plikt til å erstatte eiendeler som går tapt i forbindelse med din kursdeltakelse.


Har du spørsmål angående noen av punktene ovenfor, tar kontakt på e-post.