Priser

Priser

Nedenstående priser og informasjon gjelder fra 1. januar 2024

Kurs

Enkeltklasser 60 min kr. 195 (begrenset antall plasser)

Pris for kurs per klasse: kr. 190 per time, se kursprogrammet eller nettbutikken for pris.

Rabatt

Det finnes to måter å oppnå rabbat på kursene:

Du melder deg på vårpass eller høstpass, og melder deg dermed på alle kurs for sesongen. Du slipper å melde deg på hver enkelt kurs, og får automatisk rabbat på kursene. Rabbaten er allerede lagt inn i pass-prisen.


Når du melder deg på flere kurs uten å kjøpe pass samtidig får du 10 % rabbat fra andre kurs (kursdato bestemmer hva som gjelder som "nr. 2"). Du får da 10 % rabatt for kurs nr. 2 og 3.

Rabattordningen gjelder bare for kurs og workshops som går innenfor samme tidsperiode, ikke for neste semesteret. Det betyr at om du vil gå flere kurs i perioden august-desember får du 10 % rabatt fra 2. kurs eller workshop i denne perioden. Du får ikke rabatt når du melder deg på et kurs høsten 2023 og et kurs våren 2024.

Workshops

Prisene for workshop varierer. Se pris for workshop i nettbutikken.

Spesielle events

Prisen for spesielle events varierer. Vennligst se nettbutikken for info.

Oppdrag

Jeg tar på meg oppdrag for kurs, vikartimer, events. Ta kontakt på post@langeryoga.no for avtale.


Langer Yoga har ikke ansvar for skader

Langer Yoga har ikke ansvar for din fysiske eller mentale helse når du går på kurs. Det gjelder også når du anvender teknikker du har lært på kurs.

Du aksepterer at du selv er at du selv er ansvarlig for din kropp og ditt sinn, når du melder deg på kurs. Du sier deg enig i at du ikke kan saksøke Langer Yoga eller Langer Yogas instruktører:

  • for skader du pådrar deg på kurs,
  • for skader du pådrar deg på vei inn eller ut fra kurslokalet,
  • for skader du får når du praktiserer det du har lært på egen hånd.

Langer Yoga er ikke ansvarlig for dine eiendeler mens du er på kurs, og har ingen plikt til å erstatte eiendeler som går tapt i forbindelse med din kursdeltakelse.